Home

Anna_van_gelder

Stichting tot Instandhouding der Nalatenschap van Admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter (hierna: “Ruyteriana Stichting”) is een stichting, opgericht op 14 februari 2000, met als voornaamste statutaire doelstelling de instandhouding van een aantal specifieke historische kunstvoorwerpen, curiosa en drukwerken, afkomstig uit de nalatenschap van wijlen Admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter. Deze kunstvoorwerpen zijn op 14 februari 2000 geschonken aan Ruyteriana Stichting.

Naast Ruyteriana Stichting bestaat de Stichting Michiel de Ruyter (www.deruyter.org). Deze stichting, die zich in de breedste zin des woords bezighoudt met de bevordering van de nagedachtenis van Michiel de Ruyter, is een bevriende stichting, maar heeft geen relatie met Ruyteriana Stichting”

Advertenties